Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2019

kinu
7453 cdc9 500
Reposted fromniente niente viabeltane beltane
kinu
9979 56d0
kinu
6999 624d 500
1886 8640

February 07 2019

kinu
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viabeltane beltane
kinu
kinu
3712 7cb5 500
kinu
5044 2cee
Reposted fromczinok czinok
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 03 2019

kinu
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus via4777727772 4777727772
kinu
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viacorvax corvax
kinu
6070 039f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaczinok czinok
kinu
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
kinu
kinu
Powiedz coś głośno, jeśli to wszystko naprawdę.
— Marek Hłasko "Najświętsze słowa naszego życia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
kinu
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
kinu
0071 917e 500

gacougnol:

Geraldo de Barros
Nude
1947

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viacorvax corvax
kinu
Reposted fromjedyny jedyny via4777727772 4777727772

November 29 2018

kinu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl