Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

1899 8bb8 500
kinu
6589 d700

hazeleyes2012:

The right way

August 14 2017

kinu
Gdy ciebie widzę momentalnie zamiast mózgu mam dziurę.  Chce z tobą chadzać po knajpach, zamawiać kuskus na spółę. Potem w nocy się kochać i rano zamawiać pizzę.
— Bo jesteś fajny i dobry
Reposted frompaasiak paasiak viadusz dusz
kinu
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
kinu
8750 5e4b
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
kinu
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viawszystkodupa wszystkodupa
kinu
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
kinu
0994 7143
3959 db83
kinu
5334 825b 500
Reposted fromGIFer GIFer
kinu
3077 add7
yes...
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
3474 0ecc
kinu
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viaRudeGirl RudeGirl
3182 48c5 500
Reposted fromtayfun tayfun viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
kinu
0624 0bd4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl