Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

6957 8371 500
Reposted fromamatore amatore viabeltane beltane
2375 f3d6 500

-

kinu
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax
kinu
6499 db08
1666 5ee8

instructor144:

That’s how you do it right there. Spank, then rub. Rinse and repeat until she’s begging for her feeding.

Reposted fromamatore amatore viaisnotcominghome isnotcominghome

January 11 2018

kinu
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
kinu

January 10 2018

kinu
9329 b96f
kinu
9178 bad1 500
Reposted from777727772 777727772 viaunnamedporn unnamedporn
kinu
Powiedziałeś: Przyjdę do
ciebie gdy będziesz
spała skulona jak ciepły
mruczący kot.
I teraz czekam na ciebie przez
wszystkie wieczory.
Rozgniatam usta o pierze
poduszek rozsnuwam włosy
kolor zeschłych liści po
gładkim chłodnym
prześcieradle.
Zanurzam ręce w ciemność
owijam wokół palców
milczące
gałęzie. Ptaki śpią. Gwiazdy
nie potrafią uskrzydlić
ciężkich chmur. Noc rośnie
we mnie - minuty -
czerwone krople tętniącej
krwi przebiegają ostrożnie.
Na palcach powoli przez
zamknięte okno wchodzi
ostry
zimny księżyc.
— Halina Poświatowska
Reposted fromdobby dobby viawszystkodupa wszystkodupa
kinu
9291 3764 500
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
kinu
9461 5947
ach, zupo...

January 06 2018

kinu
6383 6c0f
Reposted fromkakus kakus viajointskurwysyn jointskurwysyn
kinu
kinu
6454 7fca 500

January 05 2018

kinu
6175 ec72
Reposted frommaking-love making-love via777727772 777727772
kinu
kinu
5537 7162 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl